Tuesday, September 01, 2020


 

1-Sarah Kane'in akıl hastanesinde intihar etmeden kısa bir süre önce bitirdiği, ölümünden sonra sahnelenen "4.48 Psikoz" adlı oyununu "pasif agresif kurban sanatı" gibi klişelerle değerlendirmek sorunludur.

http://nakostrait.blogspot.com/2013/01/sarah-kane-448-psikoz.html2- Metnin bir intihar umutsuzluğu içerdiği doğrudur ama metin aynı zamanda aşktan, sevilme ihtiyacından, ilişkilerden, iyileşmeden pozitif bir şekilde de bahsetmektedir. Akıl hastanesinde depresyon tedavisi gören hastanın hastane sistemini,...
3-... doktor-hasta ilişkisini eleştirisi, kullanılan antidepresanların adları, dozları, hastanın bünyesinin ilaçlara verdiği reaksiyonlar da yer alır oyunda. Oyun metnini bir zihinsel dağılma ifadesi, patlayarak iç dökme, sorunlu bir ruhun feveranı olarak yorumlamak yetersizdir.4- Parçalanmış bir görünüm arz eden metin aynı zamanda ustaca yapılandırılmıştır da. Belirgin olarak şiirsel bir biçime, çok katmanlı bir içeriğe sahiptir. Biçim, karşıt şeylerin bir arada var olmasını da içerir:"yalnız kalamıyorum", "başkalarıyla birlikte olamıyorum",...5-..."ölmek istemiyorum", "yaşamak istemiyorum". Oyunun sonuna doğru yaklaştıkça içsel karmaşa yerini bir tür dinginliğe, sakinliğe bırakır gibi olur; sanki yaşamla intihar, umutla umutsuzluk arasındaki gerilim yumuşamıştır. Ama bu sakinlik belki de...6-... intihar kararlılığının yol açtığı bir sakinliktir. Oyun belirsiz bir biçimde sonlanır. Bir metne form vermek intiharın ötelenmesine yardımcı olabileceği gibi intihar kararlılığını arttırabilir de. Kane zihinsel karmaşasına, acısına metinsel planda biçim verebilecek,...7-...formla formsuzluğu çatıştırabilecek güce sahipti. Metnin içindeki karmaşaya biçim veren kararlılık aynı zamanda intihar etme kararlılığını da örtük bir şekilde içinde barındırıyordu. Kane belki metnine verdiği şiirsel biçimi hayatına veremeyeceğini,...8-... gerçek hayatta patriyarkanın neden olduğu acıyla baş etmenin metindekinden çok daha zor olduğunu gördü, "biçim oyunları oynamak" yerine formsuzluğun sert biçimi olarak ölümü seçti.
9- Sert, dikkatli ve faal bir düşünme tarzına sahipti Kane; oyun metninde "ne yaptığımı biliyorum, çok iyi biliyorum" diye yazmıştı. Muhtemelen intihara da "aklı başındayken", "kararlı" bir biçimde yöneldi!